REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 20.6.2011
Päivitetty: 22.8.2012

 

1. Rekisterinpitäjä
Nimi:  Suomen Brittikissat ry
Yhteystiedot (osoite, puhelin):
Heidi Nyman pj.
Vähälänkuja 50 92350 Revonlahti
puh. 050 595 5951
brittipj.hn(at)gmail.com


 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi: Arja Ketola
Yhteystiedot (osoite, puhelin):
Kiuruntie 15, 70340 Kuopio
Puh.  050 445 3049

 

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Suomen Brittikissat ry ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä, johon tallennetaan tiedot sen jäsenistä. Jäsenrekisterin tietoja käytetään yhdistyksen tiedotteiden osoiterekisterinä. Rekisteri toimii myös jäsenmaksujen seurannan työvälineenä.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat  jäsenen nimi ja postiosoite, sähköpostiosoite  sekä jäsenmuoto.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet *)
Tiedot jäsenrekisteriin merkitään jäsenten ilmoitusten perusteella.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle                                                  
Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle ja yhdistyksen sisälläkin vain tietoja yhdistyksen toiminnan kannalta olennaisesti tarvitseville henkilöille. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään tiedostoon, josta on olemassa varmuuskopio. Tiedostoon ja varmuuskopioon on pääsy vain rekisterin ylläpitäjällä.

 

9. Tarkistusoikeus
Rekisteröity voi esittää henkilötietolain mukaisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle. Pyyntöön vastataan ja tarkastus toteutetaan viivytyksettä. Tietojen tarkastusoikeuspyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 

10. Tietojen korjaaminen
Virheelliset tiedot korjataan välittömästi.


*) HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.